Esittely


YOUNG ART -teatterikoulu tarjoaa taiteen perusopetuksen lisäksi onnistumisen kokemuksia, ystäviä, itseluottamuksen ja itseilmaisun vahvistumista sekä tekemisen riemua


Young Art teatterikoulu painottaa opetuksessaan taiteen arvostusta ja siitä nauttimista sekä huomioi taiteen kasvattavan ja hyvinvointia edistävän vaikutuksen.  Teatterikoulun tavoitteena on tarjota näyttämöilmaisusta kiinnostuneille lapsille ja nuorille teatterialan peruskoulutusta, jossa on mahdollista edetä tavoitteellisesti tasolta toiselle. Teatterikoulun opetus noudattaa valtakunnallisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta tehtyä teatteritaiteen perusopetussuunnitelmaa. 
Käytännössä Young Art teatterikoulu tarkoittaa draamaleikkeihin, teatteri-ilmaisuun ja näyttelijäntyöhön tutustumista sekä omiin tuotantoihin perehtymistä. Teatterikoulun ohjaajina toimivat alan ammattilaiset, jotka ovat perehtyneet draaman ja teatteritaiteen eri osa-alueisiin sekä omaavat kokemusta ja pedagogista koulutusta teatterialalta.

Young Art teatterikoulua toteutetaan yhteistyössä Suomen Nuorisoseuran Lapin aluetoimiston ja Opintokeskus Kansalaisfoorumin kanssa.

Lue lisää teatterikoulun opetussisällöstä ja tavoitteista Young Art teatterikoulun opetussuunnitelmasta.

  

Nuorisoteatteriryhmä H-MOILASET

Nuorisoteatteriryhmä H-Moilaset on paikallista toimintaa, joka lisää nuorten tietoja ja taitoja teatteriharrastuksessa. Ryhmässä käydään läpi teatterituotannon kaari erilaisten harjoitusten kautta käsikirjoitukseen ja valmiiseen teatteriesitykseen. H-Moilaset kehittää oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta; nuoret tekevät kaiken itse. Ryhmässä toimiminen kehittää nuorten esiintymistaitoja ja rohkaisee itseilmaisuun sekä edistää myös nuorten kansalaisvaikuttamisen taitoja. Ohjelmisto tuotetaan ryhmän omana toimintana ja se lähtee nuorten omista mielenkiinnon kohteista.  Vuoden kuluessa valmistetaan 1-2 tuotantoa.


Alla olevassa videossa otteita Young Art teatterikoulun perus- ja jatkoryhmän harjoituksista.